Velkommen til psykolog Anny Beate Myge Kvale! 

RASK HJELP 

-bestill time, trenger ingen henvisning. Hør med leder/helse forsikring, bestille der! 


& HØY KOMPETANSE 

-14 år høyere utdanning, profesjonsstudiet NTNU, 6 år fra USA.


Etter 3 år som privat psykolog driver mest som klinisk psykolog, idrettspsykolog og arbeids og organisasjonspsykolog. Min utdanning startet med fotball stipend i 6 år med bachelor og mastergrad fra USA, profesjonsstudiet ved NTNU, 4 år av voksen spesialisering. Behandlingsmetoder er kunnskapsbaserte og tilpasses hver pasient i godt samarbeid. 

Torsdager fra februar 2021 blir på GPS Helse, Raglamyrveien 20 ;-)  

Welcome to clinical and sports psychologist in Haugesund city. Quick help and 14 years higher education from the USA and NTNU. I treat mild and moderate anxiety, depression, traumas, pain and more.


Hva jeg har best kompetanse til å behandle:

 • Angst

 • Traumer

 • Sosial angst

 • Panikkangst

 • Helseangst

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

 • Sorgaksjoner

 • Smerteproblematikk

 • Familie og samliv

 • Arbeidskonflikter

Behandler ikke: Alvorlige psykiatriske lidelser, psykoser, akutt suicidalitet, personlighetsforstyrrelser grunnet ikke spesialist. 

Behandlingsmetodene jeg benytter:

 • Kognitiv adferdsterapi

 • Mentaliseringsbasert terapi

 • Emosjonsfokusert terapi

 • Metakognitiv terapi

 • Psykoedukasjon

 • Kognitiv adferdsterapi

 • Traumeterapi

 • Idrettspsykologi

 • Arbeids og organisasjons psykologi


Fotogalleri