Arbeids og organisasjonspsykolog

Arbeids og organisasjonspsykolog

Mastergrad i arbeids og organisasjonspsykologi fra University of Hartford, CT, USA ferdig 2004.  Arbeidspsykologi fag ved NTNU. Ønsker å øke kunnskapen om god fysisk og psykisk helse for ansatte med daglig trening, fremme velvære og godt miljø!§ 

Ønsker å kunne veilede, coache bedrifter til  å bedre ivareta sine ansatte sin psykiske og fysiske helse. Kan tilby også treningsopplegg kombinert med kurser i arbeids og organisasjonspsykologi. Kan ha avtaler med større bedrifter om oppfølging av ansatte med mulighet for kursing, utredning, behandling, trening mm. Ta kontakt og sammen vurderer vi hva dere ønsker og trenger mest i din bedrift!