Arbeids og organisasjonspsykolog

Arbeids og organisasjonspsykolog

Mastergrad i arbeids og organisasjonspsykologi fra University of Hartford, CT, USA ferdig 2004.  Arbeidspsykologi fag ved NTNU.

Veiledet bedrifter tidligere i omstillingsprosesser, konflikter med ansatte og pasienter, vold og suicidal utfordringer mm. Jeg har nå avtale med Bedriftshelsetjenesten i Karmøy 2020. Ønsker å øke kunnskapen om god fysisk og psykisk helse for ansatte. 

Ønsker å kunne veilede, coache bedrifter til  å bedre ivareta sine ansatte sin psykiske og fysiske helse. Kan tilby også treningsopplegg kombinert med kurser i arbeids og organisasjonspsykologi. Kan ha avtaler med større bedrifter om oppfølging av ansatte med mulighet for kursing, utredning, behandling, trening mm. Ta kontakt og sammen vurderer vi hva dere ønsker og trenger mest i din bedrift!